MODULY I PRZEDMIOTY
 • Success with Change in Management and Controlling to have better results in Innovation
 • Organizacja procesów controllingowych w przedsiębiorstwie
 • Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych
 • Systemy rachunku kosztów
 • Strategie finansowania działalności
 • Controlling kosztów (cześć 1 – Rachunek kosztów działań)
 • Controlling kosztów (część 2 -Lean Accounting)
 • Controlling kosztów (cześć 3 – Sourcing)
 • Controlling projektów
 • Controlling sprzedaży
 • Controlling fabryczny
 • Controlling zakupów i logistyki
 • Budżet – narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Rachunki dla problemów decyzyjnych krótkiego okresu
 • Wieloaspektowe systemy pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego
 • Raportowanie zintegrowane – istota, standardy, dobre praktyki
 • Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem
 • Efektywność i organizacja pracy indywidualnej
 • Perswazja i argumentacja w pracy controllera
 • Przygotowanie i prowadzenie prezentacji
 • Excel w codziennej pracy controllera
 • Systemy wspierające proces budżetowania