REKRUTACJA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Do 20 października 2018 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13A, 87–100 Toruń, pokój 41 telefon: +48 56 611 47 66; fax: 56 611 22 82 foto_nina_zwakDziekanat WNEiZ Nina Żwak e-mail: ninazwak@umk.pl

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy oraz osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności menedżerskie.

WARUNKI KWALIFIKACJI:

  • ukończony I stopień studiów wyższych (licencjat)
  • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

OPŁATY:

4550 złotych (jednorazowo lub w dwóch ratach płatnych za semestr) Możliwość dofinansowania do 80% ze środków Unii Europejskiej. Środki przeznaczone są zarówno dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych–BUR  http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ studia podyplomowe Business Controlling, wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go do operatora regionalnego