organizacja zajec

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW:

  • listopad 2018

TERMIN ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:

  • czerwiec 2019

Zajęcia trwają 2 semestry i odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK dwa razy w miesiącu:

  • w piątki w godz. 16.45–20.00
  • w soboty w godz. 9.00–16.00