OPIS STUDIOW

PROGRAM I DYPLOM

Autorski program kształtujący wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy controllera, realizowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV.Wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością” przyznawanym kierunkom o nowoczesnej koncepcji i najwyższej jakości kształcenia, dostosowaniem do potrzeb pracodawców.  Modułowy program oparty na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu Partnerów realizowany jest w interaktywnej formie warsztatów i symulacyjnych gier biznesowych oraz prezentacjach „best practices”.

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych UMK  oraz świadectwo ICV w języku polskim i angielskim.

.

DLA KOGO?

Te studia są dla Ciebie jeśli chcesz pozyskać lub rozwinąć kompetencje:

  • Doradcy w zakresie projektowania procesów controllingu, systemów informacji finansowych na potrzeby decyzyjne, skutecznego zarządzania ryzykiem i efektywnością projektów, procesów i ośrodków odpowiedzialności
  • Menadżera/specjalisty controllingu, analityka finansowego, dyrektora finansowego
  • Wspierające efektywne prowadzenie własnej firmy lub pełnienie funkcji kierowniczych